Domů 9 Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na zhotovení pamětní desky
Karla Otčenáška v Českém Meziříčí

Na počátku projektu Rok Karla Otčenáška stála myšlenka odhalit na rodném domě arcibiskupa Karla Otčenáška v Českém Meziříčí pamětní desku. V současné chvíli se zvažuje spíše deska na kostele sv. Kateřiny, případně v jiném veřejném prostoru v centru obce.

Za tímto účelem vyhlásil spolek Saeculum, který projekt inicioval a ve spolupráci s biskupstvím královéhradeckým organizuje, veřejnou sbírku.

Každý, kdo by tuto myšlenku rád podpořil, stejně jako celý projekt akcí na počest stého výročí narození a desátého výročí úmrtí Karla Otčenáška, může přispět i drobným finančním darem na transparentní účet spolku 2801718134/2010, vedený u Fio banky.

Srdečně děkujeme za každý příspěvek, protože bez této podpory nebude možné projekt uskutečnit.

Transparentní účet spolku 2801718134/2010

Účet je vedený u Fio banky