Domů 9 O nás

Kdo jsme

Saeculum, z.s.

Spolek, založený v říjnu 2019, s jediným účelem – uspořádat cyklus akcí ke stému výročí narození Mons. Karla Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí.

Cílem spolku je nejen organizace jednotlivých akcí, jejich propagace, ale i popularizace a osvětové působení ve snaze připomenout a rozšířit povědomí o velké osobnosti církevního i veřejného života Mons. Karla Otčenáška a jeho myšlenek, zejména ideji univerzálního svatodušního spřátelování, a to jak v souvislosti s oběma výročími, tak v dlouhodobém horizontu.

Kontaktní informace:

Saeculum, z.s.
Bratří Čapků 877
Hradec Králové
500 03

Předsedkyně:
Ludmila Žlábková
tel: 602 614 938

Místopředseda:
Mons. Pavel Dokládal

Email: saeculum.zs@sezna.cz
Web: www.karelotcenasek.cz
Facebook: www.facebook.com/stoletikarlaotcenaska