Domů 9 Projekt 9 Album Želiv – kajícná pouť kněží a řeholníků internovaných v 50. letech v klášteře Želiv. Srpen 1968

Album Želiv – kajícná pouť kněží a řeholníků internovaných v 50. letech v klášteře Želiv. Srpen 1968