Domů 9 Kalendář akcí 9 Výtvarná soutěž pro děti – PŘÁTELSTVÍ

Výtvarná soutěž pro děti – PŘÁTELSTVÍ

Dub 18, 2021

Místo akce: Místo akce:

Oblastní charita Hradec Králové každoročně pořádá výtvarnou soutěž pro děti. Letošní ročník má podtitul PŘÁTELSTVÍ. Inspirací byl pořadatelům Karel Otčenášek. A to nejen jeho loňské sté výročí narození a letošních deset let, které uplynuly od jeho úmrtí, ale zejména sama osobnost otce arcibiskupa.

Karel Otčenášek celý svůj život zdůrazňoval význam vzájemného přátelství a porozumění. Užíval často výraz „spřátelování“.  Nikdy neztratil víru v přátelství, všude kam přišel, se snažil lidi spojovat. Věděl, jak důležité přátelství je. Téma přátelství je velice aktuální i dnes. Co bylo dřív běžné, najednou není. Nemůžete chodit do školy, do kroužků, s kamarády se setkáváte pouze přes internet. Mít přátelé, mít někoho, kdo Vás vyslechne, pomůže, je velmi potřebné a důležité.

Do výtvarné soutěže mohou děti posílat obrázky vytvořené různými technikami na papír, letos navíc také fotografie. Malovat mohou na čtvrtku A4 nebo A3 – temperami, kreslit pastelkami, voskovkami, čímkoliv. Na zadní stranu výkresu napíše každý autor jméno, věk a telefonní kontakt a zašle na adresu: Oblastní charita HK, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.

Výkresy i fotografie budou vystaveny od 20. do 1. října 2020 v prostorách suterénu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v HK a na www.charitahk cz

  • Termín doručení prací do 10. července 2021.
  • Vyhodnocení prací v úterý 22. září 2021..
  • Výherci budou odměněni pěknými cenami.

Soutěž – namaluj, vyfotografuj, oslav s námi Den charity (charitahk.cz)