Domů 9 Aktuality 9 Busta Karla Otčenáška ve farním kostele Narození Panny Marie v Trmicích

Busta Karla Otčenáška ve farním kostele Narození Panny Marie v Trmicích

Pro 29, 2020

Trmice u Ústí nad Labem se na dvě desítky let staly domovem arcibiskupa Karla Otčenáška, když mu státní režim neumožnil působit v jeho domácí hradecké diecézi, natož, aby se v ní mohl ujmout biskupského úřadu. Bylo to prakticky vyhnanství, ale otec Karel přijal svůj úděl se sobě vlastní vstřícností a aktivitou, a přestože nezpřetrhal svá pouta s Hradcem Králové, zapsal se nesmazatelně do dějin trmické farnosti. A zejména do srdcích svých farníků, kteří na něj dodnes s láskou vzpomínají.

I proto se Trmice připojili k naší aktivitě a chtěli si sté výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška připomenout několika akcemi. Více o tom Zdeněk Krůta, místopředseda Spolku pro záchranu kostela v Trmicích – Fiat voluntas tua: 

„Spolek i naše farnost se chtěli do oslav zapojit na Velikonoční pondělí. Ale vše nám znemožnila vládní opatření související s nemocí Covid-19.  Z tohoto důvodu jsme museli naše plány v tomto směru trochu přehodnotit a upravit. A tak předpokládáme, že oslava v rámci Trmic proběhne nakonec až v roce 2021, kdy si budeme také připomínat desáté výročí úmrtí pana arcibiskupa.

A vlastně na přípravu této oslavy jsme se v letošním zaměřili. Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem památku této osobnosti uctít a zároveň zanechat i nějakou trvalou připomínku na jeho působení v Trmicích. Nakonec jsme se rozhodli pro vytvoření bronzové busty a pamětní desky. Obojí by bylo umístěno u vchodu do našeho kostela, a tak by pan arcibiskup vítal příchozí a loučit se vždy s odcházejícími. Celý komplet zhotoví akademický sochař Libor Pisklák a k odhalení by pak mohlo dojít někdy kolem svátku sv. Karla Boromejského, křestního patrona pana arcibiskupa, v závěru roku 2021. Náklady na zhotovení jsou cca 350 000,- Kč. Svým příspěvkem, na zhotovení busty, ve výši 100 000,- Kč se do projektu také zapojí město Trmice, které panu arcibiskupovi udělilo v roce 1995 čestné občanství. A řekl bych, že po šlechtickém rodu Nosticů, je pan arcibiskup nejvýznamnější osobností 20. století spojenou s městem Trmice.

Pro bustu i pamětní desku během roku 2021 připravíme i příslušné místo v kostele. Bude třeba provést opravy narušených zvětralých omítek, aby byl daný prostor důstojným místem připomínky pana arcibiskupa. Na tyto práce zase se budeme snažit získat nějaké další finanční prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury. Ale s jakým výsledkem, je otázka i s ohledem na současnou ekonomickou situaci v republice.

Původně jsme ještě plánovali také rekonstrukci elektroinstalace, ale zřejmě to nebude možné v příštím roce provést i s ohledem na časové a finanční možnosti. Prioritou tak pro nás pro příští rok zůstávají opravy spojené s realizací připomínky pana arcibiskupa Otčenáška v Trmicích.“

Více o projektu i činnosti spolku Spolku pro záchranu kostela v Trmicích – Fiat voluntas tua na webových stránkách www.kosteltrmice.cz