Domů 9 Aktuality 9 Vyšly Kamínky – vzpomínky na arcibiskupa Karla Otčenáška

Vyšly Kamínky – vzpomínky na arcibiskupa Karla Otčenáška

Pro 3, 2020

Spolek Saeculum vydal při příležitosti nedožitých sta let sídelního hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920-2011) sborník vzpomínek Kamínky – Století Karla Otčenáška.

Jedním z velkých projektů, který arcibiskup Karel Otčenášek inicioval a úspěšně realizoval, bylo shromáždění vzpomínek křesťanů na komunistické pronásledování. Bez něho by tato svědectví odešla spolu se svými aktéry. A bez znalosti historie jsme odsouzeni ji prožít znovu. Publikace Století Karla Otčenáška – Kamínky, na tento jeho obrovský počin svým způsobem navazuje. Pokusili jsme se přinést svědectví o osobě otce arcibiskupa. Pohled mnoha osobností, jeho

 

blízkých spolupracovníků i těch, které potkal na své cestě. Měřítkem nám nebyl rozsah vzpomínky, společenské postavení respondenta ani intenzita kontaktů s Karlem Otčenáškem. Jednotlivá svědectví nejsou řazena ani chronologicky. Je to doslovně mozaika, která však vytváří neuvěřitelně barevný obraz osobnosti otce arcibiskupa.

Publikace se skládá ze dvou částí. V první je shromážděno na více než tři desítky vzpomínek na Mons. Karla Otčenáška, druhá je věnována cyklu akcí, které se uskutečnily u příležitosti stého výročí jeho narození a desátého výročí úmrtí, jež si připomeneme 23. května 2021. Ovšem nejde o pouhý výčet akcí. Autorka Ludm

ila Žlábková se opět pokusila nastínit přesah do života Karla Otčenáška, vysvětluje, proč se k projektu připojili například Orlové, hudebníci, přibližuje místa, spojená s jeho působením.

Text je doprovázen řadou fotografií. Řada z nich nebyla dosud nikdy publikována.

Sborník vzpomínek (210x210mm, 152 str., cena 130 Kč. Objednávky na adrese (zašleme na dobírku): Saeculum, z.s., Bratří Čapků 877, Hradec Králové 500 03. Tel.: 602 614 938, email: saeculum.zs@seznam.cz, www.karelotcenasek.cz

Vydání knihy finančně podpořila Katedrální kapitula Svatého Ducha, Biskupství královéhradecké, Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové.