Domů 9 Kalendář akcí 9 Víra je náš pevný hrad – výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Víra je náš pevný hrad – výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Pro 3, 2020

Místo akce: Hradec Králové

Od pátku 4. prosince je v Muzeu východních Čech přístupná výstava Století Karla Otčenáška – Víra je náš pevný hrad, které přibližuje životní osudy 23. královéhradeckého sídelního biskupa, jemuž papež Jan Pavel II. roku 1998 udělil titul arcibiskupa, kopírovaly pohnutou dobu, v níž žil.

Výstava připomíná nejen jeho osobnost, ale i atmosféru doby, v níž se jeho jednotlivé životní etapy odehrávaly. Ať už se jednalo o studia v Římě za druhé světové války, pronásledování věřících a kněží v době komunistického režimu, nebo období po roce 1989, kdy sice přišla svoboda, ale s ní i mnoho práce na znovuobnovení duchovního života i církevních struktur.

Pro výstavu se podařilo shromáždit množství dobových materiálů. Jsou to zejména fotografie, ale také například denní tisk či předměty, které s životem Karla Otčenáška úzce souvisí a veřejnost je dosud neměla možnost spatřit. Jmenujme originální fotoalbum z roku 1968 se snímky kajícné poutě kněží a členů mužských řádů v Želivu, kde byli v 50. letech 20. století internováni, nebo medaile a řády udělené Karlu Otčenáškovi či některé jeho osobní věci.

Výstava potrvá do 31. března 2021

Více info na www.muzeumhk.cz